Bienvenidos a las tecnologías de la información

Formació

Gestió del coneixement

Amb les tecnologies millorades, s'han anat els dies de prestatges plens de pols, de missatges imperfectes o deformats i del mail lent. En nombrosos aspectes, la pràctica de l'administració del coneixement continuarà desenvolupant-se amb el creixement dels usos de la col·laboració disponibles per les tecnologies de la informació i a través d'Internet.